Dlaczego farby krzemianowe?

Farba farbie nierówna

Różnice pomiędzy farbami są ogromne. O właściwościach farb decydują ich składniki: spoiwo, pigmenty i wypełniacze.

Pigmente geben der Farbe ihre Farbigkeit
Spoiwo decyduje o przyczepności

Można wyróżnić dwie grupy spoiw farb dekoracyjnych: spoiwa mineralne (np. krzemian potasu, zwany szkłem wodnym potasowym) i spoiwa organiczne (np. dyspersje tworzyw sztucznych lub emulsje żywicy silikonowej). Różnica tkwi w przyczepności: spoiwa mineralne reagują chemicznie, łącząc się trwale z podłożem, natomiast spoiwa organiczne przylegają, jedynie "przyklejając się" do podłoża. Spoiwo decyduje o wielu właściwościach farb np. o paroprzepuszczalności i wpływa na trwałość wykonanych powłok malarskich.

Pigmente geben der Farbe ihre Farbigkeit
Pigmenty nadają farbie jej kolor

Pigmenty farb to bardzo drobno zmielone, nierozpuszczalne substancje barwiące. Nadają mokrej farbie i suchej powłoce malarskiej jej indywidualny kolor. Pigmenty również możemy podzielić na nieorganiczne (mineralne) i organiczne. Pigmenty nieorganiczne pochodzą z minerałów, natomiast pigmenty organiczne są najczęściej wytwarzane z surowców organicznych. Pigmenty nieorganiczne, podobnie jak minerały, są wyjątkowo trwałe, odporne na działanie światła i promieni UV, i dzięki temu powłoki malarskie nie blakną.

Pigmente geben der Farbe ihre Farbigkeit
Wypełniacze i dodatki - ważni pomocnicy

Wypełniacze są zwykle zmielonymi minerałami o średnicy ziaren zdecydowanie większej niż średnica ziaren pigmentów. Wypełniacze nadają warstwie powłoki malarskiej określoną grubość, która jest niezbędna do zapewnienia ochrony elewacji przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
Większość farb zawiera także dodatki. Są to substancje, które pomagają regulować właściwości farb zarówno w stanie mokrym (np. konsystencja), jak i w stanie suchym (np. hydrofobowość powierzchni).

Szkło wodne – spoiwo farb krzemianowych

Szkło wodne potasowe – naturalne i mineralne spoiwo o niezrównanej trwałości

Najważniejszym czynnikiem decydującym o jakości farby jest spoiwo. Zapewnia ono przyczepność oraz trwałość powłoki malarskiej i tym samym gwarantuje ochronę elewacji przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Rozróżnia się 2 rodzaje spoiw: nieorganiczne (mineralne) i organiczne. I właśnie za sprawą spoiw świat farb można podzielić na dwie technologie: mineralną i petrochemiczną. Ta ostatnia używa spoiw opartych na polimerach, tj. tworzywach sztucznych, które są wytwarzane z ropy naftowej w energochłonnych procesach syntezy. Te „organiczne” cząstki wiążące są rdzeniem farb dyspersyjnych lub żywic silikonowych i tworzą po wyschnięciu „przyklejoną” warstwę powłoki na powierzchni.

Dla odmiany spoiwa mineralne reagują chemicznie z podłożem. Zasada technologii krzemianowej oparta jest na procesie chemicznym skrzemionkowania spoiwa z podłożem, w którym szkło wodne potasowe spoiwa reaguje z podłożem mineralnym. Tworzy to stałe, trwałe połączenie pomiędzy farbą a podłożem (tynk, kamień naturalny, beton itp.).

Przekrój tynku (rysunek po prawej) pokazuje proces skrzemionkowaniu farb KEIM z podłożem (ciekły krzemian potasu zabarwiony na zielono). Ta technologia ma kluczowe znaczenie dla niezrównanej trwałości farb krzemianowych KEIM.

 

Anorganische Bindemittel
Spoiwa mineralne

Produkowane są z surowców mineralnych. Technologia krzemianowa opiera się na procesie chemicznym, w którym naturalne spoiwo, czyli szkło wodne potasowe (krzemian potasu) reaguje z podłożem mineralnym. W ten sposób powstaje połączenie pomiędzy farbą a podłożem, co gwarantuje trwałość powłok malarskich mierzoną w dziesiątkach lat.

Organische Bindemittel
Spoiwa organiczne

Farby KEIM mają całkowicie mineralną bazę. Naturalnym spoiwem jest płynny krzemian potasu (szkło wodne potasowe), który chemicznie reaguje z podłożem mineralnym, takim jak tynk, kamień czy beton. W efekcie powstaje wielokrotnie bardziej trwałe powiązanie niż w zwykłe przyleganie konwencjonalnych farb dyspersyjnych.

FARBY KRZEMIANOWE KEIM. ZALETY I KORZYŚCI

Farby KEIM mają całkowicie mineralną bazę. Naturalnym spoiwem jest krzemian potasu (szkło wodne potasowe), który chemicznie reaguje z podłożem mineralnym, takim jak tynk, kamień czy beton. W efekcie powstaje wielokrotnie bardziej trwałe powiązanie niż w zwykłe przyleganie konwencjonalnych farb dyspersyjnych.
POZOSTAŁE INFORMACJE