Dane rejestrowe

KEIM FARBY MINERALNE SP. Z O.O.
ul. Fabryczna 20 C
53-609 WROCŁAW
tel. 71 750 00 51 - sekretariat
tel. 71 750 00 52 - logistyka (zamówienia, transport)
E-Mail: info.keim(at)keim.pl
www.keim.com

NIP 898-10-46-602, REGON 930781977, KRS 0000182315
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy wpłacony 1.050.000,00 PLN   
Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2398 0000 0006 0802 4230

Odpowiedzialność
Treści zawarte na naszej stronie internetowej podlegają stałej kontroli. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować kompletności, poprawności i najnowszej aktualizacji. KEIM nie odpowiada również za treści stron internetowych, których linki znajdują się na naszej witrynie. Hiperłącza nie stanowią także rekomendacji tych stron i firm, które je obsługują lub ich produktów. Dotyczy to również linków do naszej witryny, które utworzyły podmioty trzecie na swojej stronie internetowej. Nie mamy wpływu na takie linki. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności, które wynikają z korzystania z naszej oferty internetowej, są nieuzasadnione, o ile nie działaliśmy umyślnie lub rażąco niedbale. KEIMFARBEN zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do podanych informacji.

Prawa autorskie
Większość zdjęć, grafik, logo, tekstów, filmów i pozostałych elementów składowych strony internetowej jest chroniona prawem autorskim KEIMFARBEN GMBH i jest własnością KEIMFARBEN GMBH, Keimstraße 16, 86420 Diedorf. Dalsze wykorzystywanie tego materiału jest zabronione bez pisemnej zgody właściciela. Logo KEIMFARBEN jest zastrzeżonym znakiem towarowym i podlega ochronie znaków towarowych.