Fotokataliza - farby z wartością dodaną

dla czystości fasady

Poprzez połączenie fotokatalitycznie aktywnych pigmentów z mineralnym spoiwem, udało nam się stworzyć farbę, która łączy w sobie trwałość koloru i wysoką odporność na zabrudzenia.

W porównaniu do konwencjonalnych farb organicznych (jak np. farby emulsyjne lub na bazie żywic silikonowych), fotokatalityczne farby mineralne oferują prawdziwą wartość dodaną.

Czym jest fotokataliza?

Fotokataliza to przekształcanie substancji chemicznych pod wpływem światła.


Fotokatalizator zawarty w farbie pochłania energię światła, przekazuje ją do reaktywnego związku i w ten sposób wywołuje reakcję chemiczną, często poprzez tworzenie wolnych rodników.

Dzięki działaniu światła, na powierzchni farby dochodzi do redukcji szkodliwych gazów np. NOx, VOC’s oraz redukcji zanieczyszczeń organicznych.

Fotokatalizator nie zużywa się podczas reakcji fotokatalitycznej, dlatego efekt utrzymuje się przez cały okres żywotności farby.

Czysta elewacja
Wysoka odporność na zabrudzenia fotokatalitycznych farb mineralnych wynika z trzech głównych czynników:

Czynnik 1: Efekt samooczyszczania

Hydrofilna powłoka wspomaga samoczyszczenie powierzchni elewacji, gdy ta jest mokra od deszczu lub rosy. Aktywna fotokatalitycznie krzemianowa farba elewacyjna staje się hydrofilna pod wpływem światła (patrz rysunek 1). Powłoka zmniejsza napięcie powierzchniowe wody, utrudniając cząsteczkom brudu osadzanie się na elewacji.

Czynnik 2: Szybkie wysychanie

Woda jest rozprowadzana jako cienka warstwa po powierzchni elewacji. Ze względu na dużą powierzchnię parowania, tempo wysychania jest znacznie wyższe niż w przypadku powłok hydrofobowych.

Czynnik 3: Antystatyczna i nietermoplastyczna powłoka

Farby krzemianowe są antystatyczne i nietermoplastyczne. Cząsteczki brudu nie gromadzą się na powierzchni tak łatwo jak w przypadku innych farb.

Czyste powietrze
Fotoaktywne farby mineralne pomagają zredukować zanieczyszczenia powietrza

Fotokatalityczne farby mineralne są stosowane na zewnątrz w celu redukcji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, takich jak np. tlenki azotu, gazy cieplarniane lub zanieczyszczenia powierzchniowe (zob. Rys. 2). Trwałość nieorganicznej powłoki nie ulega zmniejszeniu.

Oprócz tlenków azotu powłoki światłoczułe redukują również wiele innych zanieczyszczeń, takich jak dwutlenek siarki (SO2), amoniak (NH3), tlenek węgla (CO), rozpuszczalniki, formaldehydy, a nawet różne tłuszcze i kwasy.

Wnioski

Dzięki kombinacji mineralnego spoiwa i aktywnych na światło pigmentów, fotokatalityczne farby krzemianowe zapewniają długotrwale czystą powierzchnię elewacji i wnoszą znaczący wkład w poprawę jakości powietrza.

→ O PRODUKCIE​​​​​​​