Filozofia firmy KEIM

Zaangażowanie w ideę zrównoważonego rozwoju

Wraz z wynalezieniem farby krzemianowej w 1878 roku, Adolf Wilhelm KEIM założył naszą firmę, która dziś, jako wiodący specjalista w zakresie mineralnej ochrony budowli, wyróżnia się zaangażowaniem w ideę zrównoważonego rozwoju. Pomimo naszej specjalizacji w zakresie mineralno-krzemianowej ochrony budowli, oferujemy kompleksowe rozwiązania systemowe dla elewacji i wnętrz.

Idea zrównoważonego rozwoju kształtuje i kierunkuje wszystkie nasze działania biznesowe. Nasze przekonanie o wartości dodanej mineralnych produktów budowlanych odzwierciedla tę ideę. Dzięki naszym działaniom chcemy zachować i chronić wartości istniejące oraz tworzyć wartości nowe, nie ograniczając możliwości przyszłych pokoleń.

KEIM w 1878r.
…zaangażowany w ideę zrównoważonego rozwoju

"Chcemy żyć, pracować, zmagać się, walczyć, troszczyć się o naszych bliźnich
 i opiekować się potomstwem, aby było lepiej na ziemi. "


Adolf Wilhelm KEIM
Założyciel firmy, 1878r.

KEIM dziś
... zaangażowany w ideę zrównoważonego rozwoju


Badamy i opracowujemy produkty i systemy mineralne,
które są zgodne z naszym zobowiązaniem do zrównoważonego rozwoju oraz wymaganiami i życzeniami naszych klientów.

KEIM, od 1878r.

 

Powrót