Elewacja:

  • KEIM Romanit
  • KEIM Restauro-Lasur

Wykonawca:

Restauro Sp. z o.o. Toruń

PAŁAC ŁAZIENKOWSKI

Historia pałacu Łazienkowskiego, znanego dzisiaj także pod nazwą Pałac na Wodzie, sięga drugiej połowy XVII w. Pałac przechodził przez ręce wielu znamienitych właścicieli, od Stanisława Lubomirskiego, przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, aż po cara Aleksandra I. Po I wojnie światowej Łazienki stały się jedną z rezydencji prezydenta RP i pełniły funkcję rezydencji dostojnych gości Rzeczypospolitej, aż do II wojny światowej, kiedy to pałac uległ poważnym zniszczeniom. Zabytek poddano odbudowie w latach 1945-1958, a w 1960 roku oddano jego wnętrza do użytku publicznego. Dziś Pałac na Wodzie jest pod kuratelą samodzielnej instytucji jaką jest Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.


W latach 2012-2014 zespół firmy Restauro Sp. z o.o. z Torunia podjął się trudnych prac konserwatorsko-restauratorskich elewacji pałacu, z użyciem farb wapiennych KEIM Romanit oraz farb krzemianowych KEIM Restauro-Lasur. Więcej o obiekcie i historii jego konserwacji w artykule Renowacje i Zabytki „Razem czy osobno, materiały wapienne i krzemianowe firmy Keim w projekcie restauracji Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie”.

Fot. Restauro Sp. z o.o.

 

Pozostałe referencje