Elewacja:

  • KEIM Soldalit
  • KEIM NHL-Kalkputz-Grob
  • KEIM NHL-Kalkputz-Fein

ZAMEK W KÓRNIKU

Zamek w Kórniku jest główną siedzibą Biblioteki Kórnickiej, placówki Polskiej Akademii Nauk, w której przechowywane są najcenniejsze zbiory biblioteczne i muzealne polskiego dziedzictwa kulturowego. Znajdują się w niej m.in. autografy prac Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, autografy prac i listów Tadeusza Kościuszki, Juliana Ursyna Niemcewicza, Józefa Wybickiego, ale także Napoleona i wielu innych postaci ze świata kultury i nauki. 

Zamek należy do najcenniejszych zabytków w Polsce. Obecny kształt zamku nawiązuje do angielskiego neogotyku, jednego z historyzujących stylów popularnych w XIX w. Od 2011 r.  zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym znajduje się na liście Pomników Historii.

Prace związane z modernizacją elewacji w kórnickim zamku trwają od kilku lat. Dyrektor Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej, prof. Tomasz Jasiński powiedział PAP, że w ramach prac renowacyjnych udało się przywrócić historyczny kolor elewacji frontowej. „W latach 60. ub. wieku poprzednia elewacja została 'przecementowana'. Ona nie oddychała, odparzała się, odpadała i zagrażała ludziom. Ekspertyzy pokazały, że nie ma dla niej żadnego ratunku. Musieliśmy ją zupełnie zerwać (…) Położyliśmy piękny tynk i dobraliśmy historyczny, piaskowy kolor”. Konserwatorom udało się odnaleźć miejsca, w których zachowały się oryginalne, śladowe ilości otynkowania nadającego barwę z czasów hrabiego Działyńskiego. „Przywróciliśmy elewacji taki kolor, jaki wybrał przed laty Tytus Działyński. Ten kolor jest, moim zdaniem, taki jak piasek na obrazie Aleksandra Gierymskiego 'Piaskarze'” – powiedział prof. Jasiński.

W pracach renowacyjnych zamku zastosowano system tynków wapiennych KEIM NHL-Kalkputz oraz farby zolowo-krzemianowe KEIM Soldalit.

Fot. Krzysztof Sypniewski, 2019
 

Pozostałe referencje