Kościół Św. Anny w Kuklinie

Produkty:

Elewacja:

  • KEIM Lignosil-Verano
  • KEIM NHL Kalkputz-Grob

Położenie. Wieś w gm. Wieczfnia Kościelna, 10 km na pn. od Mławy, woj. mazowieckie.

Kościół p.w. Świętej Anny z 1754 r. wzniesiony jako kaplica, która została rozbudowana w 1874 r. o murowaną kruchtę. Kościół drewniany konstrukcji zrębowej, orientowany, salowy, bez wyodrębnionego prezbiterium. Wewnątrz kościoła znajdziemy ołtarz główny z przełomu XVII w. oraz barokową ambonę z końca XVII w. W 2018 r. drewnianą elewację kościoła zabezpieczono kompleksowo systemem KEIM Lignosil-Verano: powierzchnię zagruntowano rozcieńczonym KEIM Lignosil-Base, a następnie użyto krzemianowej farby laserunkowej KEIM Lignosil-Verano do patynowania elewacji drewnianych. Do renowacji kruchty zastosowano czysto-wapienny tynk gruboziarnisty KEIM NHL-Kalkputz-Grob.

Pozostałe referencje