Elewacja:

  • KEIM Granital

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to najstarsza uczelnia Lublina i trzeci najstarszy funkcjonujący uniwersytet w Polsce. Został założony w 1918 roku jako Uniwersytet Lubelski z inicjatywy ówczesnego rektora Akademii Duchownej w Petersburgu, ks. Idziego Radziszewskiego. We wschodniej części Śródmieścia znajduje się Collegium Iuridicum, drugi budynek należący do Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. W roku 2009 elewacje budynku przy ulicy Spokojnej 1 poddano gruntownej renowacji z zastosowaniem m.in. czysto krzemianowej farby elewacyjnej KEIM Granital. Zdjęcia wykonano w 2020 r.

Pozostałe referencje