Parafia Bł. E. Detkensa

Elewacja:

  • KEIM NHL-Kalkputz-Grob
  • KEIM Universalputz-Fein
  • KEIM Granital

PARAFIA BŁ. EDWARDA DETKENSA

Zabytkowy Zespół Klasztorny OO. Kamedułów, znajdujący się w Lasku Bielański tuż nad brzegiem Wisły, w Warszawie.

Obiekt swój spektakularny wygląd zawdzięcza remontowi, który miał miejsce w 2017-2018r. Nasza firma zdobyła dzięki tej realizacji nagrodę w kategorii "Za szczególne osiągnięcia w renowacji stref historycznych" na Europejskim Kongresie Informacji Renowacyjnej (EKIR) w 2019 r. Zakres wykorzystania naszych materiałów obejmował prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji wraz z odtworzeniem tynków i detali architektonicznych oraz rekonstrukcją elementów sztukatorskich-kamiennych. Zastosowano m.in. wapienny tynk gruboziarnisty KEIM NHL-Kalkputz-Grob oraz cienkowarstwowy tynk wapienno-cementowy KEIM Universalputz-Fein. Kolor elewacji to klasyczna biel historyczna w farbie KEIM Granital. Głównym wykonawcą prac była firma DOM SZTUKI Mariusza Makowieckiego.

Fot. DOM SZTUKI Mariusz Makowiecki

Pozostałe referencje