Bazylika oo. Dominikanów

Produkty:

Wnętrza:

  • KEIM Optil
  • KEIM Reversil

KLASZTOR W SERCU MIASTA - RENOWACJA BAZYLIKI OJCÓW DOMINIKANÓW W LUBLINIE

Bazylika i klasztor położone są we wschodniej części Starego Miasta, na skraju staromiejskiej skarpy - pomiędzy ulicami Archidiakońską, Dominikańską a Podwalem. Katalog Polskiej Prowincji Dominikanów na rok 2000/2001 podaje, że klasztor lubelski istnieje od 1253 r. Według ostatnich badań archeologicznych wiadomo, że zanim został wybudowany gotycki kościół i klasztor w 1342 r., istniał na tym miejscu wcześniejszy zespół zabudowań. Klasztor przylega do kościoła od strony południowej, skoncentrowany jest wokół dwóch wirydarzy. Zasadniczo wybudowany w XVII - XVIII w, najstarsze - wschodnie skrzydło sięga czasów fundacji kazimierzowskiej z połowy XIV wieku.

W bazylice realizowany jest projekt "Klasztor w sercu miasta" - renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury".

Przy renowacji wnętrz wykorzystano m.in. farby KEIM Optil oraz łatwousuwalne farby KEIM Reversil, stosowane w przypadku zabiezpieczania dzieł sztuki i malowideł naściennych. Generalnym wykonawcą prac konserwatorskich była firma Kompleksowa Konserwacja Zabytków M. Filip, A. Filip s.c. Zdjęcia KKZ M Filip, A. Filip.

Pozostałe referencje