Produkty:

Elewacja:

  • KEIM Granital
  • KEIM Restauro-Top / -Fuge
  • KEIM Purkristalat
  • KEIM NHL-Kalkputz-Grob
  • KEIM Universalputz

ŚREDNIOWIECZNA BASZTA MIESZKALNO-OBRONNA W RZEMIENIU

Wieża usytuowana jest w dolinie rzeki Wisłoki na uboczu wsi Rzemień. Wzniesiona jest z cegły o układzie polskim, założona na planie kwadratu (ok. 14 x 14 m). Frontem zwrócona jest na zachód, otoczona cztero-bastionowym wałem ziemnym. Po licznych rozbudowach wieża jest ostatecznie czterokondygnacyjna, z zagłębionym przyziemiem. Ze względu na bliskość wody i podmokły teren wieżę posadowiono na dębowych palach. Mury wieży posiadają znaczną grubość dochodzącą do 2,20 m. Zewnętrzne elewacje oblicowane są cegłą, dachy pokryte są "karpiówką" . Historia wieży sięga średniowiecza i przez kolejne lata baszta wielokrotnie zmieniała właścicieli, aż wreszcie opuszczona ulegała stopniowemu zaniedbaniu i zniszczeniu. Obecnie obiekt jest w rękach prywatnych. W latach 2008-2009 elewację wieży i okoliczne zabudowania poddano gruntownej renowacji z zastosowaniem m.in. czysto krzemianowej farby elewacyjnej KEIM Granital, zapraw i fug z systemu KEIM Restauro, których kolorystykę modyfikowano przy użyciu farby krzemianowej KEIM Purkristalat, a także mineralnych zapraw murarskich KEIM NHL-Kalkputz-Grob oraz KEIM Universalputz

Pozostałe referencje