"Made in Germany"

Działaj lokalnie, myśl globalnie

Farby mineralne KEIM sprawdzają się we wszystkich strefach klimatycznych, na całym świecie. Ale są one produkowane i rozwijane w Niemczech. Nie bez powodu.

"Made in Germany" oznacza jakość, trwałość i zrównoważony rozwój

Produkcja i rozwój farb, wbrew wielu stereotypom i niesłusznym wyobrażeniom, to niezwykle złożona kwestia. Każda dobra farba ma swój początek w laboratorium, gdzie receptura farby jest poddawana wielu procedurom testowym. Dzisiaj produkcja przebiega w wysoce zautomatyzowanych i zamkniętych procesach, których nie można po prostu przenieść do innych, rzekomo tańszych, lokalizacji.
Dlatego produkcja farb KEIM zlokalizowana jest w bawarskiej centrali firmy w Diedorf koło Augsburga, a produkcja tynków w filii w Luckau niedaleko Berlina. Koncentracja kompetencji generuje synergię, która prowadzi do wyższej jakości. KEIM dokłada starań, aby łańcuchy dostaw surowców były jak najkrótsze, co sprzyja równowadze ekologicznej i zrównoważonemu rozwojowi produktów.

Werk von Keimfarben Diedorf
Niemcy – świadomy wybór miejsca produkcji

"Made in Germany" oznacza dla KEIM więcej niż tylko oznaczenie na produktach. Korzenie firmy w Niemczech łączą tradycję z innowacją. Jednak obok tradycji, największą siłą KEIM, nie tylko w Niemczech, są ludzie – profesjonaliści. Bez ich wiedzy KEIM nie stałaby się liderem rynku światowego w zakresie farb krzemianowych. To dzięki naszym pracownikom zatrudnionym w jedenastu firmach zagranicznych oraz partnerom w wielu różnych krajach KEIM pozycjonowany jest globalnie, na wszystkich ważnych rynkach, nie tylko w Europie.

 

 

 

 

PRODUKCJA W NIEMCZECH

Wysokiej jakości produkty KEIM wytwarzane są w zakładach Diedorf w pobliżu Augsburga i Alteno / Luckau pod Berlinem. KEIM posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, a także jest członkiem Umweltpakt Bayern - stowarzyszenie firm przyjaznych dla środowiska.

Fabryka w Diedorf produkuje głównie produkty do systemów malarskich. Ogromną różnorodność odcieni uzyskuje się przede wszystkim poprzez zabarwienie spoiwa. Odcienie są produkowane wg palet KEIM, lub na indywidualne zapotrzebowanie klienta. Receptura koloru opiera się na najnowocześniejszych urządzeniach do pomiaru barw. Wszystkie odcienie są produkowane wyłącznie z czysto nieorganicznych, mineralnych i absolutnie odpornych na światło pigmentów. Wyprodukowany kolor podlega wielokrotnej kontroli jakości dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu do kolorymetrii, a także dzięki naszym doświadczonym profesjonalistom z dziedziny barwienia.

W zakładach Alteno / Luckau produkowane są zwłaszcza produkty "suche", takie jak tynki i zaprawy KEIM. Kolorystyka, podobnie jak w przypadku farb, opiera się wyłącznie na nieorganiczno-mineralnych, odpornych na światło pigmentach i jest również poddawana ścisłej kontroli.

Cała produkcja i logistyka oparta jest na systemie SAP/R3, który umożliwia archiwizowanie, zarządzanie partiami produkcyjnymi i śledzenie poszczególnych partii na każdym etapie produkcji. Zarządzanie zapasami gotowych produktów i surowców jest również kontrolowane przez ten system.

Produktion von Mineralfarben aus Pigmenten
Forschung bei Keimfarben
BADANIA I ROZWÓJ
Forschung und Entwicklung im Labor

W obszarze prac badawczo-rozwojowych nieustannie prowadzone są prace nad optymalizacją produktów i dalszym rozwojem technologii krzemianowej. Tutaj wysoce wyspecjalizowani programiści przeprowadzają podstawowe badania dotyczące różnych zagadnień związanych z ochroną budynków. Wszystkie istotne zmiany i innowacje w tej dziedzinie od początku powstawania farb krzemianowych zostały opracowane w laboratoriach firmy KEIMFARBEN.

Ścisła współpraca z niemal wszystkimi znanymi specjalistycznymi instytutami i laboratoriami badawczymi w dziedzinie technologii kolorów jest oczywista dla programistów KEIM - podobnie jak stały udział w licznych projektach badawczych w Niemczech i za granicą. W ten sposób unikalna wiedza na temat know-how może być ciągle poszerzana.

Oprócz ciągłego udoskonalania swoich produktów, specjaliści ds. badań i rozwoju w KEIMFARBEN poświęcają się również konsekwentnemu i systematycznemu zapewnieniu najwyższej jakości produktów KEIM. Zarówno użyte surowce, jak i gotowe produkty przechodzą liczne testy i badania, zanim końcowy produkt ostatecznie opuści rampę hal produkcyjnych.