Wystawa w Krakowie

Z okazji 40-lecia wpisania historycznego centrum Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Sekcja Konserwacji Dzieł Sztuki Okręgu Krakowskiego ZPAP oraz Krakowskie Forum Kultury i Fundacja Art Forum zorganizowały cykl wydarzeń, rozpoczęty w dn. 3 września br. wernisażem wystawy „Dzieło Konserwatorskie”. W dniach 7-17 września, na pl. Szczepańskim w Krakowie przedstawiona została wystawa „Konserwatorzy dzieł sztuki przy pracy”. Wystawę tę rozpoczął uroczysty wernisaż i zakończył równie podniosły finisaż. Wszystkie te uroczystości zgromadziły spore grono osób zaangażowanych w prace konserwatorskie na rzecz Krakowa. Z przyjemnością informujemy, że wśród wielu konserwatorów zaprezentowanych na planszach wystawy i w wydanym pamiątkowym albumie jest również nasz Product Manager ds. Konserwacji Obiektów Zabytkowych – pani Dorothea Smatloch Klechowska z Krakowa.